KLIMAPYRAMIDEN®

Det er et fåtal i samfundet der er bevidste om klimaets tilstand, og det er de færreste der tror på virkeligheden af det. Det er derfor af allerstørste vigtighed at alle almindelige mænd, kvinder og børn forstår hvad denne klima krise handler om, og forstår at der ikke "kun" er tale om global opvarmning, men at det faktisk er "lokal" opvarmning.

Deltag - Gør noget - Det nytter - Lev efter Klimapyramiden.


Alle danskere har et etisk ansvar i forhold til klimaet. Det personlige ansvar er knyttet til frihed, for uden frihed til at vælge sine handlinger, intet ansvar. Derfor er den enkeltes forståelse af sin egen klimapåvirkning, og især af sine positive og praktiske handlemuligheder, nødvendig for at ansvaret opleves som påtrængende og reelt. En øget forståelse af klimaproblemets alvor vil samtidig øge forståelsen for nødvendigheden af fremtidige politiske indgreb.

Deltag - Gør noget - Det nytter - Lev efter Klimapyramiden

KLIMAPYRAMIDEN®

Politiske initiativer og en forhøjet indsats fra industrien er afgørende for at Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip. Men en betydelig reduktion i CO2-bidraget kan kun lade sig gøre med befolkningens accept og aktive medvirken.

Det sker her og nu i Danmark og ikke kun for vore naboer,
men det nytter hvis vi her og nu gør en indsats for at begrænse
det globale CO2-Udslip.
Små ændringer i vores adfærd kan hjælpe med at sænke
CO2 udslippet, uden at påvirke vores livskvalitet.
"Undgå fedt - og spis masser af frugt, grøntsager og kartofler, brød og gryn."
Sådan har vi lært at spise sundt efter madpyramiden
Nu er det tid til at leve for klimastabilitet og gøre det til en sport at leve efter KlimaPyramiden. 
Støt klimaet ved at gøre mest af de ting, som du kan se i pyramidens bund og mindst af det, der er i toppen.